ทำไม การเข้าร่วมกับเราถึงจะประสบความสำเร็จ ?

 • ความคล้ายคลึงกันในรสนิยม และวัฒนธรรม ระหว่างภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และ จีน ซี่งจะเป็นตลาดที่ใหญ่สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่ม สินค้าอุปโภค บริโภค
 • สำนักงานของเรา ในประเทศ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา และ จีน จะช่วยสนับสนุนเพื่อผลักดันให้เกิดการค้าระหว่างกัน
 • เรามีผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกมากกว่า 12,000 ราย ซี่งเราได้เล็งเห็นถึงโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการเหล่านั้น เราจึงได้มีการพัฒนาระบบการค้าออนไลน์ ระหว่างประเทศขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างชุมชนทางการค้าระหว่างสมาชิก จากประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และกัมพูชา
 • พาร์ทเนอร์ทางการค้าในประเทศจีน (Hercules Logistics Corporation Ltd.) และมีผู้ซื้อที่สนใจในสินค้าอุปโภคบริโภค มากกว่า 5,000 ราย ที่จะเข้าร่วมกับ ชุมชนทางการค้าของเรา
 • เรามีความตั้งใจในการขับเคลื่อนชุมชนการค้านี้ ผ่านสมาคมการค้าต่าง ๆ , การจัดแสดงสินค้า และการทำตลาดผ่านเทคโนโลยี ต่าง ๆ 
 • ค่าแรกเข้า ที่ถูก
  • สามารถการแสดงสินค้า ผ่านระบบออนไลน์
  • มีเว็บไซต์ส่วนตัว และการช่วยสนับสนุนในการออกแบบ
  • พี่นที่เก็บรูปภาพ 5 กิกะไบต์ 
  • ได้การรับรองความเป็นผู้ขาย ที่ผ่านการตรวจสอบ
 • ค่าสมาชิก ที่เหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับประมาณการขายสินค้าที่เกิดขึ้นจริง หากไม่มีการขายสินค้า หรือไม่ถึงตามกำหนดขั้นต่ำจะไม่มีการเรียกเก็บค่าสมาชิก

  เรียนรู้เพิ่มเติม

 • เราสามารถจัดการคู่ค้าให้สามารถพบเจอกันได้แบบตัวต่อตัว ผ่านการแสดงสินค้าที่เราจัดขึ้นของเรา
 • B2B daiGor จะมีการจัดแสดงสินค้าในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเป็นการ โปรโมท แบรนด์ของเรา รวมถึงการคัดเลือก ผู้ซื้อ และผู้ขาย รายใหม่
 • เรามีบริการให้คำแนะนำ แก่ ผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม

 • บริษัทอยู่ในระหว่างขอใบอนุมัติ หรือ ให้บริการทางด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ

บริการของเรา

การจัดหา

ด้วยกระบวนในการจัดหาผู้ขาย อย่างสมบูรณ์ ในการรวบรวมความต้องการของผู้ซื้อที่แท้จริง และปริมาณคำสั่งซื้อ จากผู้ซื้อต่าง ๆ

บริการ ด้านการขนส่ง

การให้บริการขนส่งแบบครบวงจร จากต้นทางถึงปลายทาง ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

ชำระค่าสินค้า ออนไลน์

ความปลอดภัยที่เยี่ยมยอด และปราศจากความขัดแย้ง ในต้นทุนการโอนเงินในปัจจุบัน

บริการให้คำปรึกษา

เรียนรู้ เพื่อการขยายตลาดโดยการส่งออกไป ยังประเทศในภูมิภาคเอกเซียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศจีน

การจัดแสดงสินค้า

ร่วมกิจกรรมการจัดแสดงสินค้า และพบปะกับตัวแทนของผู้ซื้อ แบบตัวต่อตัว ใน ตลาดภูมิภาคเอซียตะวันออกเฉียงใต้ และ จีน

การจัดการด้านการเงิน และเงินทุนหมุนเวียน

บริการด้านการเงินที่จะช่วยสนับสนุน ผู้ประกอบการ ในการบริหารจัดการคำสั่งซื้อ และรองรับการของตัวทางธุรกิจ

ข่าว และ กิจกรรม

พร้อมร่วมกับเรา ?